Witamy na stronie Fundacji DPD Polska!

Misja Fundacji DPD Polska
Misją Fundacji jest okazywanie wsparcia przede wszystkim Kurierom i Współpracownikom DPD Polska lub ich rodzinom, m.in. poprzez organizowanie pomocy społecznej i charytatywnej.
Status OPP
W 2020 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego i z dniem 15.12.2020 została umieszczona w wykazie OPP uprawnionych do pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok* *zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
Zobacz wykaz
Zbiórki i darowizny
Fundacja pozyskuje środki także m.in. ze zbiórek publicznych, darowizn od osób prawnych i fizycznych, świadczeń Fundatora. Działalność Fundacji DPD Polska podlega przepisom ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Poprzedni
Następny
Dołóż swoje 1,5% do naszej Paczki!