Fundacja DPD Polska działa przede wszystkim na rzecz współpracowników firmy i od początku działalności wsparła już 40 osób w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej – po wypadkach, w niepełnosprawności i ciężkich chorobach. Fundusze na działalność statutową pozyskiwane są w wyniku przedsięwzięć i akcji angażujących społeczność DPD Polska (m.in. zbiórki publiczne, działania sportowe i ekologiczne), a także z darowizn od Fundatora.

 

Zebrane środki są wykorzystywane głównie na pomoc dla kurierów i przewoźników oraz ich rodzin w potrzebie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Fundację DPD Polska w sprawach indywidualnych.