Statut

Statut fundacji informuje o zasadach prowadzenia przez nią działalności  oraz kryteriach i formach przyznawanej pomocy społecznej.